คาถาคงกระพัน

คาถาคงกระพัน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อะสังวิสุ โลปุสะภุพะ สังวิทาปุกะยะปะ นะโมพุทธายะ มะอะอุ อะระหัง