คาถาปลุกพระ

คาถา สะกด จิต

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทธโธ นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ จิเจรุนิ นะชาลีติ เอหิ เอหิ