คาถาหัวใจพระแม่ธรณี

คาถาหัวใจพระแม่ธรณี

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม เม กะ มะ อุ คาถาหัวใจแม่ธรณี ถอดออกมาจากพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตาได้แก่ : เม กรุณาได้แก่ : กะ อุเบกขาได้แก่ : อุ พระคาถาหัวใจพระแม่ธรณี นี้ใช้ได้สารพัดทุกประการ ใช้ทางเมตตาดีนัก จะเสกสีผึ้งทาปากก็ได้ เสกแป้งผัดหน้าก็ได้ ภาวนาไว้จะไม่มีใครทำอันตราย