คาถาเมตตามหานิยม 3

บทสวดไตรสรณคมน์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พุทโธ พุทธานัง พุทธลาภัง วิภาสิตัง พุทธะตัง สนุสปัตโต พุทธโปตัง ชิวหาสุวรรณณัง มธุวาจัง ปิยังมะมะ