คาถากำบังตน

คาถา กํา บัง กาย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ล้อมก็ไม่เจอ เดินผ่านไปก็ไม่เห็น พุทธัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู ธัมมัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู สังฆัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู ฆะเตสิท อะหังปิตตัง นะชานามิ โจรา โจวา โจวา ปะรายันติ