คาถาขับรถ

คาถา เมตตา หลวง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง