คาถาคลอดลูกง่าย

คาถา คลอด ลูก ง่าย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ยโตหัง ภคินี อริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ