คาถาตาทิพย์

คาถา เสก ข้าว กิน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง อาคัจฉายะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติ วัตตัพโพ อาคัจฉาหิฯ สวด 5 จบ ขอนิมิตที่บันดาลโชคลาภแก่ตน อธิษฐานจิต ตั้งสมาธิขอเห็นชัดเจนในสิ่งที่ปรารถนา