คาถานะเมตตา

คาถา นะ เมตตา

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ขาดเสน่ห์ ขาดเมตตา อยากจะให้ มีนะเมตตา ท่านว่าต้องหาตัวช่วย พุทธคุณ…เสกแล้วใครเห็นจักเมตตาเอ็นดูเรา ปลุกเสกด้วยพระคาถาบทนี้ ปิโยเทวมนุสสานัง ปิโยพรมหา นะมุตตะโม ปิโยนาคะ ปุปันนานัง ปินินทรียัง นะมามิหัง โสคาวิระตะจิตโตโย โสกะมาโน สะเทวะเก โสกัปเปเต นะโม เทนโต โสภะวันนัง นะมามิหัง