คาถาบูชาเงิน

คาถาบูชาราหู

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อิติบูชามหาราชา สัพพะเสน่ห์หา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ.