คาถาปล่อยสัตว์

คาถา ปล่อย สัตว์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมา นะรูโป มะตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะ สะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะ