คาถาผูกใจคน

คาถา ผูก ใจ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ