คาถาพญาเต่าเรือน

คาถา พญา เต่า เรือน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม เมื่ออยากจะชนะใจคนต้องหาตัวช่วย และอาคมเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ พุทธคุณ…ปลุกเสกไปว่าความจักชนะคดี ท่านว่าพระคาถานี้มีความขลังเหลือเหนือธรรมชาติ ที่ใครๆ คาดคิดไม่ถึงว่าจะมีพลานุภาพเป็นเลิศ และยิ่งใหญ่เหมาะสำหรับอาชีพทนายความ เซลแมน ควรมีไว้ติดตัว ให้เขียนอักขระอาคมนี้ใส่ในการะดาษว่าว เขียนชื่อคู่ความที่เป็นฝ่ายคู่กรณี แล้วเอากระดาษว่าวนี้นำไปควั่นเป็นไส้เทียน นั่งจิตภาวนาปลุกเสกด้วยพระคาถาพญาเต่าเรือ แต่ก่อนจะบริกรรมท่องพระเวทท่านจะต้องสวดมนต์บทหัวใจของ พระคาถาและหัวใจของพระพุทธเจ้าดังนี้ (สวด ๓ จบ ก้มลงกราบ ๓ ครั้ง) จึงให้บริกรรมท่องบทพระเวทดังนี้