คาถาบูชาพระศิวะ

คาถา พระ ศิวะ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม โอม นะมัส ศิวายะ โอม นะมัส ศิวายะ โอมปรเมศะ ศายะ นมัส ศิวายะ ยายะจะปูชิตา จะมหาราชา จะมหาเทวา จะนมัสการ ปิตา จะโสกาสเสนะนัง จุปูชิตัง วิวุธสะ สถิตสถานัง สุเมรุปิตัง เทวาจะปูชิตา โอภาสะ อัญชะระ กัตอัญชุลี จุติ จุตัง ยัง โลกา สถานัง นมุสสานัง วันทามิ โอเอหิ มะมะมามา