คาถามัดใจ

คาถา มัด ใจ ชาย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ