คาถาป้องกันผีพราย

คาถา ศัตรู พ่าย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง