คาถาสมัครงาน

คาถา สมัคร งาน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา