คาถาสะกดคน

คาถา สะกด จิต

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม สะ สิ มิ ระฯ สวด 5 จบ เสกเป่าลมออกไป อธิษฐานจิตสะกดคนให้ต้องมนต์งงงันมิอาจปฏิเสธหรือทำร้าย เราได้เลย