คาถาหนังเหนียว

คาถา ปราบ ศัตรู

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต