คาถาหลวงพ่อโอภาสี

คาถาหว่านทราย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง