คาถาเบิกเนตร

คาถา มหาละลวย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ