คาถาเสกของให้หญิงกิน

คาถา เสก ของ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม โอม อิตถี สิวลี โมคัลลานัง จะสารี ปุตโต อะนันทะมาโน มะหาเถระวันโต จิตติ จิตตัง พามามะมัง หลงรักแทบคลั่ง หากมิได้เห็นหน้ากู ร้อนหัวร้อนหู ร้อนอกร้อนใจ มาพบกูให้จงได้ ร้อนเหมือนไฟเข้าไปจี้ อิตถี พามามะ สวาหะจิต