คาถาแก้คุณไสย

คาถา แก้ คุณ ไสย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อิติปิจะสุคะโต โลกะนาโถ อะระหัง ปัตโต นะนิพพะนังสิวัง ระวังมะอะอุ สุขัง ปิยังมะมะฯ