คาถาแคล้วคลาด 1

คาถา แคล้วคลาด ปลอดภัย

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พุทธา อะนุนามะริยา สุขังเขยเย พุทธา อะนินาสุหะลา ลิสังเขยเย พุทธา ริโยเคมะกุลัก ขะกัปปะเก วันทา มิเตสุระนะรัก กะเมสะเม