คาถาโภคทรัพย์

คาถา โภคทรัพย์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวะตาปิ เตเช ชะยะตุ ชะยะมังคะลังฯ