คาถาใจอ่อน

ยัน ทุน เก้า ชั้น

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง