บทสวดชุมนุมเทวดา

คาถา ไล่ ผี หลวง ปู่ ศุ ข

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม บทนำ (สวดเจ็ดตำนาน ) สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ