คาถาบูชาพระประจำวันเกิด วันเสาร์

บท สวด มนต์ ประ จํา วัน เสาร์

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตาโวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ