คาถาสาริกาลิ้นทอง

บท สวด สา ริกา

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม นะสังสิโม ภะวะวานาโถ สุสิโม พุทโธภะคะวา คาถาสาริกาลิ้นทอง มีพุทธคุณทางด้านเมตตา มหาเสน่ห์ ลงได้ทั้งวัตถุมงคลและเครื่องราง พูดจากเป็นมหาเสน่ห์ เจรจาค้าขายดีเยี่ยม