คาถาเมตตามหานิยม 1

บท สวด เมตตา มหา นิยม

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม นะ เมตตา โม กรุณา พุท ธปราณี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ