พระประจำวันเกิด

คาถา ไล่ ผี หลวง ปู่ ศุ ข

เกิดวันอาทิตย์ ตุ๊ทุกวันก่อเกิดลงความว่า พุทธปฏิมาแทบให้เนตร สัณฐานปฏิมากร พุทธปฏิมาสิงสู่แห่งตุ๊คู่แค้นยาบถยืน หลงพระเนตรทั้งสองจ้องจรตรงหน้า ตุ๊มือทั้งคู่ยานมากลมกลืนกันสิงสู่ระหว่างตุ๊แกน (ตัก) ตุ๊มือทักษิณคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวตุ๊หัตถ์ข้างซ้าย อยู่ในที่พระทีท่าสังวรดูมองดูต้นไม้ตุ๊เจ้าศรีมหาต้นโพธิ์ ประวัติย่อ ครั้นพระพุทธเจ้าได้มาเข้าใจตลอดต่อจากนั้น จึ่งตอกประหยัดปากกินวิมุตติเปรมสิงสู่ใต้ครึ้มต้นโพธิ์เป็นเวลา ๗ กลางวัน จากนั้นจึงอยู่ออกจากไปจากภายใต้ครึ้มต้นโพธิ์เจียรตอกยืนอยู่มุขทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) พิศพระธนูีมหาต้นโพธิ์ เพราะว่าไม่กระพริบตุ๊เนตรตรงเวลา ๗ ทิวากาล เพื่อนึกถึงคุณประโยชน์สิ่งของพืชพันธุ์มหาโพธิ์แห่งหนคลี่กิ่งก้านมอบให้ร่มเงา ปันออกเนื้อความสดชื่นเวลาเย็น ประสบความสำเร็จเอื้ออำนวยเอาใจช่วยพระองค์จนได้เข้าใจตลอดครอบครองพระพุทธเจ้า บทสวดมนต์บูชาพระทุกวันอาทิตย์ (บทแตงโมรแยกตร) สาโทเทตะยัญจักขุลงมา เอกะหยุดเมี่ยง หะริอ่านสสะวัในที่โแห่ง ซ่อมฐะวิปโป๊แสงสว่างโส ตัง ตัง นะมัสสาไม่ หะริอ่านสสะวัในที่ที่ัง ปะฐะวิปโป๊ความสว่างัง ตะยัชชะระอุตตา วิหะเรมุ แนวะสัง เย พราหมะในที่า พระเวทะปะทุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จัก มัง ขว้างปาละยับยั้งตุ หนอมัตถุ พึทธานาง นะมัตถุ ความฉลาดิสารเสพติด, หนอแตงโม […]