พระตรีมูรติ คือ อะไรทำไมหนุ่มสาวแห่ขอพรกราบ ไหว้พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ คือ

พระตรีมูรติ คือ เทพของศาสนาฮินดู ซึ่งมีประวัติว่าพระตรีมูรติ เป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุ ที่สามารถรวมเทพทั้งสามไว้ในองค์เดียว มีเศียรทั้งหมด 3 เศียร คือ พระพรหม พระวิษณุและพระศิวะ และมีบริวาทเป็นสุนัข 4 ตัว สุนัขเป็นตัวแทนของพระเวททั้ง 4 รวมไปถึงมีแม่โคศักดิ์สิทธิ์เป็นบริวาทด้วยอีก 1 ตัว ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสามไว้ในรูปเดียว อาจบอกได้ว่าพลังทั้ง 3 นั้นก็คือ การสร้างโลก (พระพรหม) การรักษาโลก (พระวิษณุ) และการทำลายโลก (พระศิวะ) พลังทั้ง 3  นี้ คือพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าในทุก ๆ สรรพสิ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการ ไหว้พระตรีมูรติ มีความหมายถึงความสมบูรณ์ในชีวิต ความรัก และการงาน ซึ่งความศรัทธานี้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้พระตรีมูรติกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสมหวังแก่มวลมนุษย์จวบจนปัจจุบัน ความสมหวังเกิดขึ้นได้ด้วยการ ไหว้พระตรีมูรติ ความปรารถนาจะก่อเกิดได้เมื่อมีความศรัทธา ปัจจุบันในประเทศไทยมีความเชื่อว่า พระตรีมูรติ คือ เทพารักษ์ ณ วังเพ็ชรบูรณ์ หรือ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ เนื่องจากมีเรื่องเล่าขานต่อ […]