ที่สุดของเทพแห่งศิลปะต่าง ๆ คือพระพิฆเนศและที่สุดของพระพิฆเนศต้อง พระพิฆเนศ กรมศิลปากร

พระพิฆเนศ กรมศิลปากร

พระพิฆเนศนั้นเป็นเทพอีกองค์หนึ่งที่สำคัญของเมืองไทยเรา เพราะเป็นเทพที่ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักรวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาทางจิตใจของคนในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและได้รับความนิยม ปัจจุบันบ้านเรามีการบูชาพระพิฆเนศกันในหลากหลายรูปแบบทั้งรูปถ่ายและรูปปั้นต่าง ๆ หรืออื่น ๆ แต่ที่ได้รับความนิยมและมีคุณค่าที่จิตใจที่สุดต้องยกให้ พระพิฆเนศ กรมศิลปากร โดย พระพิฆเนศ กรมศิลปากร เป็นรูปปั้นแทนองค์ท่านที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากความวิจิตรบรรจงในการประดิษฐ์การสร้างนั้นเรียกได้ว่างดงามกว่าที่ใดพร้อมทั้งเรื่องของมวลสารในการสร้างเกจิผู้ปลุกเสกที่ดีที่สุดในการสร้างพระพิฆเนศของไทยเลยก็ว่าได้ พระพิฆเนศ กรมศิลปากร ความพิเศษและความขลัง พร้อมทั้งความพร้อมในการบูชา พระพิฆเนศ บทสวด ต่าง ๆ พระพิฆเนศ กรมศิลปากร นั้นมีการจัดสร้างกันอยู่เรื่อย ๆ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ แล้วแต่โอกาสไป แต่กว่าจะจัดสร้างได้นั้นเรียกได้ว่ามีที่มาที่ไปมีการคิดออกแบบกันก่อน ไม่ใช่อยากทำก็ทำเลย บางครั้งการจัดสร้างจะมีสร้างโดยมีไอเดียหรือแบบปั้นสวย ๆ ดี ๆ หรือมีคุณค่าในโอกาสต่าง ๆ ก่อนจึงถือเอาวันและเวลาต่าง ๆ มาประกอบเพื่อเป็นการจัดทำที่สมบูรณ์แบบ โดยการจัดทำแต่ละครั้งนั้นทั้งเรื่องของการประดิษฐ์ที่พิถีพิถันที่สุดเท่าที่มีการสร้างรูปปั้นหรือของศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระพิฆเนศในประเทศไทยของเรา เพราะคิดออกแบบและสร้างโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปะการปั้นที่ดีที่สุดของประเทศเลย “ตัวอย่างการสร้าง” เรามาดูคุณค่าของ พระพิฆเนศ กรมศิลปากร กันบ้างอย่างการจัดทำรูปปั้นให้ได้บูชากันของพระพิฆเนศรุ่นมงคล 108 ปีกรมศิลป์ ที่จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2562 สถานที่และคณะผู้รับผิดชอบในการจัดทำคือ สำนักงานช่างสิบหมู่ ศาลายา จังหวัดนครปฐม […]