ผู้ศรัทธาใน บทสวดพระแม่อุมาเทวี หญิงผู้งดงามแห่งพระตรีศักติ คือ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี

บทสวดพระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี คือ นามของเทพแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในสากลโลก เป็นเทวีแห่งอำนาจและวาสนาอันสูงสุด อำนาจของพระแม่อุมานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาอะไรมาเทียบได้ พระแม่อุมา เป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ คือตัวแทนของพระแม่ทั้ง 3 ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี พระองค์ทรงเป็นพระมารดาของพระพิฆเนศ ทำให้มีผู้คนต่างเคารพกราบไหว้พระแม่อุมากันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเทวีที่ประทานพรให้แก่ผู้ที่กราบไหว้ ประทานชัยชนะ ประทานกำลังวังชาเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้เกิดความสุข และคุ้มครองภัยอันตรายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาใน บทสวดพระแม่อุมาเทวี อย่างถ่องแท้ บทสวดพระแม่อุมาเทวี บทดสวดที่ทำให้เกิดความสุข ความสำเร็จ และมากไปด้วยอำนาจแห่งชัยชนะ บทสวดพระแม่อุมาเทวี บทสวดที่ใครหลาย ๆ คนคุ้นชินแต่หากใครที่พึ่งเริ่มกราบไหว้บูชาก็คงจะต้องเริ่มต้นด้วยการท่องจำบทดสวดดั้งนี้ โอม เจ มาตา กี โอม ชยะ มาตา กี โอม ไชย มาตา กี โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา โอม ไจ […]