สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)

คาถา ปราบ ศัตรู

การสะเดาะเคราะห์ก็ดี การยอมรับตุ๊เจ้ารับประทานชนมพรรษาก็ดี รวมหมด ๒ อย่างนี้นับว่าดำรงฐานะสิ่งเดียวกัน แต่ว่าจักส่งผลสะอาดเป็นชนิดใดนั้นก็เปล่าตะขอประกัน หากจะถามกลับดุ ถ้าหากไม่ยืนยันแล้วยกมามาสร้างกันฉันใด เหตุตรงนี้ขอร้องตรวจฟังกักคุมตอนหลังก็แล้วกัน ตอนต้นตรงนี้ประสีประสาแต่เพียงว่า มุ่งหวังจ่ายทั้งหมดมีความสบายใจเก็บก่อน เหตุกรณีละเอียดที่มีเหตุมีผลครอบครองอย่างใดตรวจฟังห้ามข้างท้าย ตอนนี้ก็ขอบใจกันในตอนต้นว่า ทั้งหมดที่จะมารับสารภาพพระเสวยอายุก็ดี จะลงมาส่งพระกินชนมพรรษาก็ดี รับไม่ก็ส่งน่ะ พระกินชนมพรรษาเองก็ดี พระปนก็ดี ทุกคนไม่ต้องวางแผนดอกไม้ ธูป ตะเกียง ไม่ต้องเตรียมสิ่งของไหว้ลงมา เพราะอย่างไร เพราะว่าการก่อขึ้นไปก็เพื่อจะต้องการจักมอบเด็กจ่ายหลานทุกคนไม่ต้องจ่ายสตางค์เต็มที่ เพราะงานไปกรุงเทพมหานคร เมื่อดวงจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ มีลูกหนุ่มมนุษย์เอ็ดที่ลุ่มอกดุ “ จ่ายครูนกเขาแลดูบอกว่าประสบเคราะห์กรรมร้าย จักมอบจากไปสะเดาะเคราะห์แต่เขาจะยกมา ๘,๐๐๐ ตีน ” ไอ้อย่างนี้มิใช่สะเดาะเคราะห์คนแห่งโชคร้าย ประสบความสำเร็จสะเดาะเคราะห์มนุษย์แห่งประกอบพิธี เลี่ยนพ้นพอดีจากไป จึ่งได้มาปลงใจว่า พอเชื้อไขยังตรึกตรองว่าอันบรรดาเหล่านี้อีกต่างหากมีความหมาย ก็จักทำเอา และไม่ต้องชำรุดเงินมาก ก่อบริบูรณ์ตามมีตามเกิดธรรมเนียมสถานที่อาจารย์แนะนำลงมา ทว่าก่อคราวที่แล้ว ทีแห่ง ๑ ก็ดี ทีสถานที่ ๒ ก็ดี ครั้นคราวแห่ง ๓ ขนาดนั้นแหละ ดำรงอยู่ดุเครื่องมือต่างๆ ขึ้นราคาห้ามลิ่ว ชนิดโฟมนี่กระบิเว้น […]