บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่

คาถาเงินล้านหลวงพ่อปาน

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ