ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6

คาถาบูชาพระอุปคุต

ทักษา เลขลำดับศาสตร์ อายตนะ 6 หมายเลขเครื่องหมายชีพ อักษรเทพเจ้า ฯ ลำดับที่ศาสตร์ ลำดับที่ศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงแห่งหนใช้คืนแห่งการพินิจพิจารณาทำนายชื่อเสียงเรียงนามสถานที่มีกรรมสิทธิ์ความนิยม เพราะเรื่องราวลำดับที่ศาสตร์นี้ครอบครองแปลนเดียวกันกับสถานที่ใช้ ทำนายเลขทะเบียนรถยนต์ เลขลำดับโทรศัพท์ นิวาสสถานเลขที่ หรือว่าตัวเลขอื่น ๆ แห่งชีวิตประจำวัน หมายเลขศาสตร์ในงานเรียก จักใช้เพื่อที่จะเดาสุ่มชื่อตรงนั้น ๆ เพราะว่าอักขระแต่ละร่างกายในชื่อเสียงเรียงนาม กับนามสกุล จักประกอบด้วยคดีสรรพสิ่งลำดับที่แอบอยู่ อักษร ทะเล แต่ละตัวเป็นหมายเลขศาสตร์เพราะฉะนี้ ก , ด , ถ , ท , ภ , -า , ปกปิด , ฤ , ฤา , -่ , -ุ , ลำดับที่ 1 ข , ช , ง […]