คาถาเทียนมหาลาภ

เทียนมหาลาภ

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม พุทธังบังจักขุ ธัมมังบังจักขุ สังฆังบังจักขุ พุทธังบังจิตตัง ธัมมังบังจิตตัง สังฆังบังจิตตัง พุทโธตะโนทัง ธัมมังตะโนบัง สังฆังตะโนทัง อรหังสุดโตภควา นะปิดตาโนทิเท็พอิ นะจังงง โมจังงง พุทละลวย ธาละลวย ยะฆ่ามิตายหายบัดนี้ นะโมพุทธายง ยะธาพุทโมนะ นะจังงง โมจังงง พุทกำบัง ธาเฝ้าไว้ ยะหายไป