คาถาเพ่งนิมิต

เพ่ง

บทสวดมนต์ พระคาถา และคาถาอาคม อิทธิ ฤทธิ พุทธานิมิตตัง ทิสวานะตังฯ