เวลามาตรฐานประเทศไทย

คาถา กํา บัง กาย

ที่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยรูปการณ์สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งควรจะจารึกวางที่ตำนาน ลงความว่า การเปลี่ยนเวลาสรรพสิ่งน.ในประเทศประเทศไทยแบ่งออกแจ้นขึ้นอีก 18 นาที กับดัก 2.7 วินาที และได้ใช้คืนกันตรงเวลากฏเกณฑ์มากระเป๋าแห้งปัจจุบันนี้ แห่งสมัยเก่าชาวไทยจำกัดยุคกักคุมประการอย่างคร่าวๆ เป็นต้นว่ายุคสุริยะขึ้น เรียกตวาด รุ่งสว่าง ยุคพระอาทิตย์อยู่ตรงๆศรีษะเรียกตวาด เที่ยงวัน ยุคพระอาทิตย์ตกเรียกว่า เวลาย่ำค่ำ ด้วยกันเวลาเศษหนึ่งส่วนสองกลางระว่างเย็นย่ำกับดักรุ่งสว่างเรียกว่า มิดไนท์ ครั้นพอทางราชการลูกประดู่ได้ตั้งกรมอุทกศาสตร์ขึ้นไป ประกอบด้วยที่ทำการอยู่ในที่ดินแดนพระราชวังเริ่มแรก ฝั่งธนนคร ได้มีเครื่องตรวจวัดแสงตะวัน (พระอาทิตย์) และประกอบด้วยน.ใช้คืน เป็นเหตุให้การกำครั้งดยุคมีเหตุละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นดำรงฐานะขณะ นาที กับวินาที ประกอบด้วยความแม่นยำเที่ยงตรงครอบครองอย่างยอดเยี่ยม และได้จำกัดตวาดสมัยสรรพสิ่งไทย (วัดที่แดนดินปราสาทเก่าแก่) แจ้นกว่าสมัยที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ อยู่ 6 ชั่วโมง 41 นาที 58.2 วินาที ถัดจากนั้นกรมอุทกศาสตร์คว้าย้ายออกลงมาตั้งอยู่ข้างนอกวังเก่าแก่ ด้วยกันวิเคราะห์เห็นดุแก่ชุมชนเล็กๆแห่งจอมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม จังหวัดธนบุรี ดำรงฐานะชุมชนเล็กๆซึ่งกรมแบบแปลนได้คิดเลขประกอบด้วยหลักพยานมั่นเหมาะแน่นอนกระทั่งแดนดินวังเก่าแก่ซึ่งใช้คืนสิงสู่เมื่อก่อน แล้วก็ได้มาย้ายลงมาวัดแสงตะวัน แห่ง ดินแดนพระปรางค์นี้ เพราะฉะนี้ยุคสรรพสิ่งแหลมทอง (ตรวจวัดสถานที่ยอดพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม) แล้วจึงกำหนดให้เร็วกระทั่งเวลานครกรีนิช 6 ชั่วโมง 41 นาที 57.3 […]