มารยาทของโหร

คาถาบูชาราหู

ผู้ที่ประกอบด้วยการงานเป็นโหรหรือผู้เป็นผู้ทำนายน่าจะจำเป็นจะต้องประกอบด้วยมารยาทหมอดูหรือจรรยาบรรณหมอดูประจำใจ ดังนี้. ๑. หมอดูทั้งหมดควรพิทักษ์ความในของผู้มามองดูเสมอพร้อมด้วยความในสิ่งของรูป ๒มันสมอง เปล่าควรชดใช้เทพพยากรณ์แม้จักเป็นเรื่องแน่นอนก็ตามอันเป็นไปกรณีแยกออกกระทบกระเทือนกำลังใจสิ่งของผู้ลงมาแลดูอย่งรุนแรง อาทิเช่น งานมรณะ เป็นต้น แต่ว่าจะแจ้งเก็บแก่ผู้แทนไว้ตกลง ๓. อย่าใช้ภาษามนุษย์คำพยากรณ์เป็นชายตำหนิผู้สังเกตการณ์ ไม่ก็ใช้คำสาปแช่งบ้วนไม่น่าฟัง ทำเอาผู้สังเกตการณ์มีความละอายในที่ท่ามกลางชุมชน ๔มันสมอง ครั้นแลดูกลีก็ควรจะจักชี้ช่องทางทางที่จะคลี่คลายไว้อีกด้วยเสมอ ด้วยกันเปล่าควรรับหน้าที่สะเดาะเคราะห์โดยเห็นแก่ลาภบูชา เว้นเสียแต่เจ้าตัวขอร้องก็แนะนำตัวแยกออกจากไป ๕. อย่างพูดจาขู่หรือไม่ก็จิกหัวหมิ่นน้ำหน้า สมประมาทหมอดูสถานที่มีความรู้ไร้เดียงสากว่า ไม่ก็ผู้แห่งแก่กระทั่ง ไหมใช่ครูลำพังกับรูป (ยกตนข่มท่าน) ๖. งานเย้ยเหยียดหยามอาจารย์สิ่งของคนอื่นตรงนั้น พอกับตัวเองว่ากล่าวครูตนเอง ๗. ธรรมดาแห่งตนกว้านตนเองย่อมไม่ขึ้นไป จำต้องสถิตคนอื่นกว้านไฉน ถ้าหากได้โอกาสควรเอาใจช่วยยกย่องคุณงามความดีสรรพสิ่งผู้ทำนายผู้อื่นเสมอ เพื่อที่จะจัดแสดงครอบครองมนุชความมีน้ำใจกว้างเก็บ หากมนุษย์ผู้นั้นดำรงฐานะหมอดูจริง ๘. ควรจะปฏิบัติตนแบ่งออกสาสมดำรงฐานะที่เคารพนับถือสิ่งของประชาชน มีอุปนิสัยซื่อตรงเที่ยงตรง มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย เปล่าอารมณ์เสียเอะอะตึงตัง ๙. ชาวอิสลามผู้มาดดูตรงนั้นแยกออกนับว่าครอบครองชาวมุสลิมเยี่ยม พึงจะจักต้อนรับพร้อมด้วยอาการแข็งแรง ปราศรัยพร้อมด้วยความความเป็นเพื่อนมลักเสมอ ไม่ว่าคุณจักอยู่ในที่จิตใจไหน ๑๐. ควรรักษากาย ด้วยกันเรียบเรียงการหมดจดสุภาพ ไม่เป็นสถานที่เกลียดชังสถานที่เข้าสังคม กับชาคริตมารยาทถ้อยคำแบ่งออกสะอาด ๑๑. ไม่พึงจะชิงดีชิงเด่นภารกิจกันและกัน เรื่องตรงนี้ถือว่าเสียมารยาทจั้กๆ ๑๒มันสมอง ผู้ดำรงฐานะผู้ทำนายการทำงานเปล่าควรจะไปดูที่สถานที่ต่ำช้า อันเป็นมุขจ่ายผู้อื่นเหคลุกเคล้าดดูแคลนเกียรติของกลุ่ม ๑๓มันสมอง […]